Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Vo Webmium nám ide o ochranu vášho súkromia a zabezpečenie vašich osobných údajov. Riadime sa všetkými platnými zákonmi o ochrane súkromia a predpismi pre zabezpečenie osobných údajov. To, aké informácie zhromažďujeme a ako s nimi nakladáme, je popísane nižšie. Tieto zásady platia pre všetky Služby Webmium. Službu Webmium poskytuje firma nexum Trilog a.s. a jej dcérska spoločnosť Webmium LLC (ďalej len "Prevádzkovateľ").

V prípade, že budete mat akékoľvek otázky tykajúce sa tohto Prehlásenia, obráťte sa na nás alebo napíšte priamo na adresu Prevádzkovateľa: Nexum Trilog a.s., Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6.

Prevádzkovateľ zhromažďuje, spracováva a využíva osobné údaje užívateľa bez ďalšieho potrebného súhlasu, len pokiaľ je to nevyhnutné k vypracovaniu, naplneniu a vyúčtovaniu zmluvy.

Webmium predstavuje Služby Prevádzkovateľa pre vytváranie webových stránok a hosting na adrese WEBMIUM.COM spolu s priamo pripojenými doménami, nástrojmi, službami a aplikáciami prevádzkovanými Prevádzkovateľom (ďalej len "Webmium" alebo "Služby").

V tomto "Prehlásení o ochrane osobných údajov" chceme uviesť, aké informácie o našich užívateľoch budeme zhromažďovať a ako ich budeme používať. Využívaním alebo prístupom k našim Službám vyjadrujete svoj súhlas s & nbsp; postupmi uvedenými v & nbsp; tomto Prehlásení o ochrane osobných údajov. (Termíny s veľkými počiatočnými písmenami, ktoré tu nie sú definované, majú význam uvedený v Podmienkach poskytovania služieb ).

Aké informácie Prevádzkovateľ zhromažďuje?

Prevádzkovateľ zhromažďuje a uchováva tri druhy informácií o užívateľoch, a to v súlade s týmto Prehlásením o ochrane osobných údajov:

Informácie, ktoré nám užívatelia poskytnú:

Jedná sa o informácie poskytnuté dobrovoľne pri zakladaní účtu na Webmium alebo pri využívaní Služieb, ako je vaše meno, dátum narodenia, bydlisko a e-mailová adresa, ktorú uvediete pri registrácii, zverejnený obsah či platobné údaje poskytnuté v prípade nákupu. Pripomíname, že keď sa zaregistrujete na Webmium alebo zverejníte nejaký obsah, vaše informácie pre nás nie sú anonymné.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, keď využívate Služby Webmium:

Registrujeme aktivity, ktoré na Webmium vykonávate, ako je pridávanie aplikácií alebo zverejňovanie obsahu. V prípade vášho prístupu k našim službám môžeme tiež zhromažďovať informácie o spôsobe vášho prístupu (ako sú hardvérové alebo softvérové atribúty), lokalite, IP adrese a stránkach, ktoré ste navštívili. Okrem toho môžeme uchovávať niektoré informácie o vašom vyhľadávači pomocou "cookies". (Viac informácií o cookies je uvedeno v časti Čo sú to cookies? )

Informácie, ktoré získavame od tretích strán:

Nie sme vlastníkmi ani prevádzkovateľmi aplikácií iných osôb, webových stránok užívateľov Webmium ani ďalších ponúkaných služieb, ktoré môžete pri používaní Webmium používať alebo s nimi pracovať (všetko ďalej len ako aplikácie podporované nástrojom Webmium, webové stránky a služby Webmium). Vždy keď navštívite, použijete alebo budete pracovať s aplikáciami podporovanými službou Webmium, obdržíme o tom informácie, a to vrátane informácií o aktivitách, ktoré ste vykonali a o obsahu, ktorý ste v týchto aplikáciách alebo na webových stránkach či službách Webmium zverejnili.

Prečo Prevádzkovateľ zhromažďuje informácie o používateľovi?

Prevádzkovateľ zhromažďuje informácie, aby bol zaistený bezpečný, funkčný a požiadavkám užívateľa prispôsobený provoz. Vďaka týmto informáciám môžeme lepšie upraviť náš obsah tak, aby vyhovoval potrebám užívateľov a aby sme mohli získať presnejšie demografické údaje o návštevníkoch našich stránok. Prevádzkovateľ môže využiť niektoré tieto informácie k vášmu kontaktovaniu, prispôsobeniu obsahu a druhu reklamy, o ktorý sa zaujímate, zlepšeniu našich služieb, vykonávaniu prieskumu a poskytovaniu anonymných výkazov klientom. Vaše identifikovateľné osobné údaje zhromažďujeme len preto, že nám ich dobrovoľne poskytnete, aby ste mohli využívať určité Služby.

Akým spôsobom sa vo Službe Webmium s informáciami zaobchádza?

Tým, že sa stanete Používateľom Služby Webmium, bude mať Prevádzkovateľ a jeho oprávnení zástupcovia či správcovia prístup k Obsahu a informáciám, ktoré pri registrácii (vrátane vašej e-mailovej adresy) a ďalšiu prácu so Službou Webmium sami poskytnete .

Keď na webových stránkach, ktoré si vytvoríte pre použitie Služby Webmium zverejníte určité informácie, potom k týmto verejne dostupným údajom môže mať na internete prístup ktokoľvek, a to vrátane vyhľadávačov iných osôb, ktoré môžu takéto informácie indexovať, ukladať do vyrovnávacej pamäti alebo uchovávať.

Ak narazíte na aplikáciu, webové stránky vytvorené pri použití Služby Webmium, ktoré porušujú naše pravidlá, je potreba nám túto skutočnosť oznámiť a my si vyhradzujeme právo konať v tejto veci podľa vlastného uváženia bez toho, aby z toho pre nás vyplývala akákoľvek povinnosť alebo záväzok.

Čo sú to cookies?

Webmium môže do súborov vášho prehliadača umiestniť textový súbor zvaný "cookie". Účelom týchto cookies je uľahčenie použitia Webmium, správne nastaviť reklamu a chrániť vás aj nástroj Webmium. Cookies môžu byť napríklad použitá po uložení alebo "Zapamätaní" údajov o vašom prihlásení (nie však vášho heslá), aby ste sa nemuseli ručne prihlasovať vždy, keď stránky navštívite. Cookies môžete odstrániť alebo zablokovať pomocou nastavenia vášho vyhľadávača, čo však môže obmedziť možnosti využívať niektoré z našich Služieb.

Prostredníctvom našich Služieb môžu cookies využívať aj naši inzerenti alebo partneri. Viac informácií nájdete v časti "Reklama a odkazy tretích strán".

Google Analytics

Webmium využíva Google Analytics, analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. ( "Google"). Google Analytics využíva "cookies", čo sú textové súbory vložené do vášho počítača, ktoré umožňujú webovým stránkam analyzovať to, ako užívatelia stránky využívajú. Informácie o tom, ako webové stránky využívate (vrátane vašej IP adresy), ktoré budú prostredníctvom cookies získané, Google odošle a uloží na servery v USA. Google bude tieto informácie využívať pre vyhodnotenie toho, ako webové stránky používate, vypracovávaniu správ o aktivite stránok pre prevádzkovateľa webových stránok a poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webových stránok a využitie internetu. Google môže tiež tieto informácie odovzdať tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tieto tretie strany vykonávajú spracovanie týchto údajov pre spoločnosť Google. Google nevykoná spojenie vašej IP adresy s inými údajmi, ktoré má Google k dispozícii. Použitie cookies môžete zakázať pomocou príslušného nastavenia vo vašom vyhľadávači, připomínáme však, že v tomto prípade potom zrejme nebudete môcť využívať všetky funkcie týchto webových stránok. Použitím týchto webových stránok súhlasíte s tým, že Google môže spracovávať vaše osobné údaje tým spôsobom a na účely, ako je to popísané vyššie.

Reklama a odkazy tretích strán.

V rámci zverejňovania reklám na Webmium môže tretia strana ako inzerent umiestniť do vášho vyhľadávača jedinečný cookies. Okrem toho môžu niektoré odkazy na Webmium viesť na webovej stránky Webmium prevádzkované inými spoločnosťami. Aj keď môžu byť tieto webové stránky Webmium a reklamy označené tiež naším názvom alebo logom, my ich neprevádzkujeme ani nespravujeme. My tieto cookies nekontrolujeme a používatelia Služieb Webmium sa musia sami zoznámiť so zabezpečením ochrany osobných údajov na strane inzerenta a zistiť si informácie o tom, ako tieto cookies využíva. Webmium nenesie zodpovednosť za webové stránky napojené na naše stránky Webmium, ktoré sú prevádzkované tretími stranami. Reklamy zverejňované na webových stránkach Webmium, nástrojmi Webmium a hostovaných stránkach Webmium môžu pochádzať od Google Ad Manager, DoubleClick alebo iných reklamných partnerov. Na základe informácií o vašich návštevách týchto stránok, ako je počet zobrazení určitej reklamy (Avšak bez vášho mena, adresy a ďalších osobných informácií), vám budú smerované ďalšie reklamné ponuky.

Aké je zabezpečenie informácií užívateľa?

Webmium využíva zodpovedajúce fyzické, elektronické a procedurálne opatrenia na zabezpečenie identifikovateľných osobných informácií v našom vlastníctve proti strate, odcudzeniu a neoprávnenému použitiu, zverejneniu alebo úprave. Prístup k vašim osobným informáciám môžu mať len zamestnanci, ktorí tieto informácie potrebujú k zaisteniu podpory, produktov alebo služieb, ktoré sú vám poskytované alebo na plnenie svojej funkcie v rámci našej organizácie.

Hoci sme vypracovali a udržiavame postupy na zabezpečenie vašich identifikovateľných osobných údajov, upozorňujeme, že žiadne zabezpečenie nie je dokonalé, ani neprekonateľné. Nemôžeme nijako ovplyvniť jednanie iných užívateľov, ktorým budete poskytovať svoje informácie. Nemôžeme zaručiť, že s vašimi informáciami budú pracovať iba oprávnené osoby. Nemáme možnosť ani zabezpečiť, aby informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom Služby Webmium, neboli zverejnené. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za to, keď niektorá tretia strana obíde nastavenia ochrany osobných údajov alebo zabezpečenie nástroje Webmium. Tieto riziká môžete minimalizovať použitím obvyklých zabezpečovacích postupov, ako je výber silného hesla, použitie rôznych hesiel pre rôzne služby alebo použitie aktualizovaného antivírusového programu.

Oznámte nám prosím všetky prípady narušenia zabezpečenia.

Je pridaný Obsah chránený ako súkromný?

Každý Obsah, ktorý uploadujete alebo vytvoríte s použitím našich Služieb a potom zverejníte na webových stránkach, je určený pre verejnosť a je teda verejne dostupný.

Pripomíname, že aj keď nezverejníte odkazy na tento Obsah alebo nezadáte odkazy do vyhľadávača, používatelia alebo vyhľadávače môžu váš Obsah vyhľadať pomocou vyhľadávania dát, uhádnutím adresy, automatickým vyhľadávaním stránok alebo iným spôsobom.

Ako môžem upravovať svoje informácie?

Ako registrovaný Užívateľ môžete kedykoľvek upravovať alebo aktualizovať informácie na svojom osobnom účte tak, že sa prihlásite na svoj účet a (a) otvorte si pole Nastavenia pre webové stránky Webmium, ktoré ste si vytvorili, a (b) po tom otvorte pole Správa profilu daných webových stránok Webmium kliknutím na odkaz Upraviť profil, ktorý sa nachádza na stránke Môj účet. Môžete tiež kedykoľvek odstrániť webové stránky Webmium, ktoré ste pomocou nástroja Webmium vytvorili, a to tak, že sa prihlásite na svoj účet a na vašej stránke Môj účet kliknete na príslušný odkaz "Vymazať stránku". Ak chcete svoj účet Webmium zrušiť, kontaktujte nás. Pripomíname, že odstránené alebo vymazane informácie môžu zostávať určitú dobu v záložných kópiách.

Ako sú odovzdávané informácie?

Prevádzkovateľ nebude odovzdávať vaše identifikovateľné osobné informácie iným osobám, okrem tu uvedených prípadov týkajúcich sa aplikácií podporovaných Službou Webmium a v obmedzenom rozsahu aj v prípade, že to budeme považovať za potrebné pre poskytovanie našich Služieb, ak to bude požadované zákonom alebo pokiaľ k tomu dáte svoj súhlas. Môžeme napríklad odovzdať informácie poskytovateľom služieb, aby vám poskytol služby, ktoré ponúkame. Môžeme využiť tretích strán pri našej podnikateľskej činnosti, ako je hosting Služieb na kolokačných zariadeniach pre servery, registráciunázvu vašej domény, zasielanie e-mailových správ o Webmium, poskytovanie e-mailových funkcií pre vašu doménu, odstraňovanie duplicitných informácií z našich zoznamov užívateľov, spracovanie platieb za produkty, služby alebo poskytovanie výsledkov hľadania alebo odkazov (vrátane sponzorovaných odkazov). V súvislosti s týmito ponukami a úkony môžu mať naši poskytovatelia služieb po určitú dobu umožnený prístup k vašim osobným údajom.

Ak pre spracovanie osobných údajov využívame tretích strán, potom zabezpečujeme zodpovedajúce zmluvné a technické opatrenia pre obmedzenie použitia týchto informácií len na účely Služby Webmium. Môžeme uchovávať osobné informácie na miestach mimo priamu kontrolu Webmium (napr. na serveroch alebo v databázach kolokovaných u poskytovateľov hostingu). Pokiaľ to v tomto Prehlásení o ochrane osobných údajov nie je stanovené inak, nebudeme poskytovať osobné údaje tretím stranám, ak to podľa nášho názoru nebude nevyhnutné: (1) pre splnenie zákonných požiadaviek alebo vyhoveniu súdnemu predvolaniu, príkazu na domovú prehliadku alebo inému právnemu úkonu, ktorý Webmium dostane, nech je alebo nie je reakcia zákonom stanovená; (2) pre naplnenie Podmienok poskytovania služieb Webmium alebo ochranu našich práv; prípadne (3) pre zaistenie bezpečnosti alebo ochrany práv verejnosti alebo užívateľov Služieb. Webmium si vyhradzuje právo predať osobné informácie svojmu nástupcovi, ktorý získa na tieto informácie nárok na základe predaja spoločnosti Prevádzkovateľa alebo jeho celého majetku tomuto nástupcovi. Tieto informácie môžeme tiež previesť v prípade rozdelenia, fúzie alebo likvidácie spoločnosti.

Akým spôsobom sa informuje o zmene tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov?

Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov môžeme zmeniť podľa postupov uvedených v Podmienkach poskytovania služieb . Ak to nie je stanovené inak, naše aktuálne Prehlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky informácie, ktoré máme o vás a o vašom účte k dispozícii. Ak urobíme akékoľvek zmeny v našom Prehlásení o ochrane osobných údajov, uvedomíme vás o tejto skutočnosti tu.

Zmena Prehlásenia o ochrane osobných údajov

Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov sa môže zmeniť. Prirodzene, že nijako neobmedzíme vaše práva bez vášho výslovného súhlasu. Na stránkach WEBMIUM.COM budú zverejnené všetky zmeny v tomto Prehlásení o ochrane osobných údajov. V prípade závažných zmien bude zabezpečené zreteľnejšie oznámenie (tj. prostredníctvom e-mailu). Ak nebudete so zmenami v našom Prehlásení o ochrane osobných údajov súhlasiť, môžete do jedného mesiaca svoj nesúhlas vyjadriť. Po uplynutí tejto lehoty budú tieto zmeny považované za prijaté. Svoje námietky predložte prostredníctvom e-mailu alebo sa obráťte priamo na Prevádzkovateľa.